Admitere, sesiune de toamnă, la UTCN: ce specializări mai sunt disponibile

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca anunţă că pune la dispoziţia studenţilor aproximativ 400 de locuri în sesiunea de admitere din septembrie, la şapte facultăţi.

Iată care sunt acestea:

Facultatea de Construcţii
– 46 de locuri bugetate, respectiv 50 de locuri cu taxă la Inginerie Civilă (specializările Construcţii Civile, Industriale şi Agricole; Căi Ferate, Drumuri şi Poduri; Amenajări şi Construcţii Hidrotehnice; Inginerie Urbană şi Dezvoltare Regională), 4 locuri bugetate la Inginerie şi Management (Inginerie Economică în Construcţii), respectiv 4 locuri bugetate şi 4 cu taxă la Inginerie Geodezică.

Facultatea de Constructii de Maşini
La Inginerie Industrială (Specializare cu predare în limba română: Design Industrial, Specializare cu predare în limba română, engleză şi germană: Tehnologia Constructiilor de Maşini) sunt disponibile doar locuri cu taxă, în număr de 71. La Inginerie si Management, candidaţii se pot înscrie pe 77 de locuri în regim cu taxă, în timp ce la specializarea Mecatronică şi Robotică sunt scoase la concurs doar 3 locuri, toate la taxă.

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
La Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (Electronică Aplicată; Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii) sunt scoase la concurs 18 locuri cu taxă, în timp ce la Inginerie şi Management (Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic) sunt disponibile 5 locuri la taxă.

Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului
În domeniul Ingineria Materialelor (Ştiinta Materialelor, Ingineria Procesării Materialelor) sunt disponibile 8 locuri cu taxă, în domeniul Ingineria Mediului (Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie) sunt disponibile 2 locuri bugetate şi 11 cu taxă., în timp ce domeniul Inginerie Mecanică (Echipamente pentru Procese Industriale) sunt scoase la concurs 4 locuri bugetate şi 10 cu taxă.

Facultatea de Inginerie Electrică
La Inginerie Electrică (specializări: Electrotehnică, Instrumentaţie şi Achiziţii de Date, Electronică de Putere şi Acţionări Electrice, Electromecanică) sunt scoase la concurs doar 5 locuri la taxă, în timp ce domeniul de Inginerie Energetică (specializarea Managementul Energiei) sunt disponibile 2 locuri. La Ştiinte Inginereşti Aplicate, candidaţii pot opta pentru cele 4 locuri la taxă, iar la Inginerie si Management (specializările Inginerie Economica in Domeniul Electric, Electronic si Energetic) sunt scoase la concurs 4 locuri.

Facultatea de Instalaţii
– 11 locuri cu taxă.

Facultatea de Mecanică
La Ingineria Autovehiculelor (specializarea Autovehicule Rutiere) este disponibil un singur loc la taxă. La Inginerie Mecanică (specializările Mecanică Fină şi Nanotehnologii, Sisteme şi Echipamente Termice, Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară) sunt disponibile 14 locuri cu taxă, iar la Mecatronică 10 locuri.

Înscrierile se fac săptămâna viitoare, pentru locurile disponibile. La Facultatea de Arhitectură şi Urbanism şi la Facultatea de Automatică şi Calculatoare nu se organizează concurs de admitere în toamnă.

Comments

comments

About admin