Ce prevede noua metodologie de finanţare a universităţilor

Noua metodologie de finanţare a universităţilor, pusă joi în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Educaţiei, este o revenire la metodologia de dinainte de 2011, spun reprezentanţii studenţilor, care salută iniţiativa. Cel mai important aspect al aceste metodologii este transparenţa instituţională, care va fi luată în calcul atunci când universitatea primeşte bani de la stat pentru finanţarea studiilor. Mai întâi, acest indicator va fi pilotat, abia apoi va fi aplicat direct tuturor instituţiilor de învăţământ superior din România, spun studenţii.

Practic, conform acestei metodologii, nu se mai dau bani din finanţarea suplimentară pe clasificări, ci pe indicatori. Un alt aspect introdus de metodologie, care va intra în vigoare direct, nu va fi pilotat, este “un indicator care urmăreşte capacitatea universităţii de a integra în programe de studii persoane din medii socio-economice dezavantajate, prin contribuţia proprie a universităţii la fondul total de burse, activitatea de practică pentru licenţă şi număr de locuri în cămin”, a mai precizat preşedintele ANOSR.

Salariul unui conducător de doctorat pe an va fi de 5.200 de lei şi al unui membru din comisia de evaluare de 500 de lei pe an, conform metodologiei. Ministerul alocă pentru specializările incluse la D1, în total, 18.500 de granturi, pentru D2, 22.400 de granturi şi pentru D3 şi D4 – 25.800 de granturi.

Fonduri pentru cercetare:

– Pentru domeniul de finanţare D1 a studiilor doctorale se alocă o sumă de 4 000 lei;

– Pentru domeniul de finanţare D2 a studiilor doctorale se alocă o sumă de 7 000 lei

– Pentru domeniile de finanţare D3 si D4 a studiilor doctorale se alocă o sumă de 9 600 lei

În domeniul de finanţare D1 intră programele de studii doctorale din următoarele ramuri de ştiinţă: Ştiinţe juridice; Ştiinţe administrative; Ştiinţe ale comunicării; Sociologie; Ştiinţe politice; Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică; Ştiinţe economice (fără cele din domeniile de studii universitare de doctorat: Cibernetică şi statistică şi Informatică economică); Psihologie şi ştiinţe comportamentale; Filologie; Filozofie; Istorie; Teologie; Studii culturale; Arte (doar din domeniul de studii universitare de doctorat Istoria şi teoria artei).

În domeniul de finanţare D2 intră programele de studii doctorale din următoarele ramuri de ştiinţă: Matematică; Fizică; Chimie şi inginerie chimică; Ştiinţele pământului şi atmosferei; Inginerie civilă; Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii; Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze; Ingineria transporturilor; Ingineria resurselor vegetale şi animale; Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei; Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management; Biologie; Biochimie; Ştiinţe economice (doar din domeniile de studii universitare de doctorat: Cibernetică şi statistică şi Informatică economică); Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice.

În domeniul de finanţare D3 intră programele de studii doctorale din următoarele ramuri de ştiinţă: Medicină; Medicină veterinară; Medicină dentară; Farmacie; Arhitectură şi urbanism. În domeniul de finanţare D4 intră programele de studii doctorale din ramura de ştiinţă Arte (fără cele din domeniul de studii universitare de doctorat Istoria şi teoria artei).

About admin