Cum se pot transfera studenţii de la o universitate la alta

Metodologia privind mobilitatea studenţilor a fost publicată în Monitorul Oficial şi prevedă, printre altele, că studenţii se pot transfera de la o universitate la alta numai cu acceptul celor două instituţii de învăţământ superior, după ce au finalizat cel puţin un an de studii.

În cazul în care un student vrea să urmeze cursurile pentru o perioadă limitată de timp la o altă universitate, recunoaşterea creditelor de studii transferabile şi a compatibilităţii curriculei se realizează atât la începutul, cât şi la sfârşitul perioadei de mobilitate, se arată în metodologie. Un student poate apela la mobilitatea internă temporară numai după parcurgerea primului an de studii, cu finalizarea sesiunii de examene.

În cazul în care un student vrea să se transfere definitiv la alta universitate, poate face acest lucru numai după primul an şi până la sfârşitul penultimului an de studii, la aceeaşi specializare. Mobilitatea se face în cadrul unui acord interinstituţional stabileşte tipul mobilităţii, durata acesteia, numarul de mobilităţi, domeniul, programul de studiu şi finanţarea mobilităţii temporare.

Pentru a se muta la o altă universitate, studentul trebuie să completeze o cerere-tip de mobilitate. În cazul mobilităţilor academice internaţionale temporare, recunoaşterea creditelor transferabile se realizează de către instituţiile de învăţământ superior de provenienţă, respectiv primitoare, în temeiul autonomiei universitare.

About admin